AHU Air Handling Unit

AHU (viết tắt là Air Handling Unit) là một thiết bị trao đổi nhiệt và xử lý nhiệt ẩm, tạo độ sạch cho không khí thường được dùng trong hệ thống HVAC (Heating, Ventilation and Air-conditioning). Hệ thống HVAC là một hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí cho một không gian, môi trường.

Suspended DX AHU
Suspended DX AHU
AHU Air Handling Unit Suspended DX Công suất lạnh: 50,000 BTU/h - 180,000 BTU/h
AHU Xử lý Nhiệt Ẩm tích hợp HOLDRY
AHU Xử lý Nhiệt Ẩm tích hợp HOLDRY
AHU tách ẩm hấp thụ, Thiết bị xử lý nhiệt độ & độ ẩm tích hợp, DHU HOLDRY, Rotor hút ẩm
AHU Air Handling Unit HOLAIR
AHU Air Handling Unit HOLAIR
Các dòng AHU (Air Handling Unit) thương hiệu Holair. Sản phẩm chủ đạo tại Cooltech