Tin Tức

Ahu là gì? Nguyên lý hoạt động của Ahu

AHU (viết tắt là Air Handling Unit) là một thiết bị trao đổi nhiệt và xử lý nhiệt ẩm, tạo độ sạch cho không khí thường được dùng trong hệ thống HVAC (Heating, Ventilation and Air-conditioning)